Официальный WHOIS сервис
Информация о домене или IP

domain:    TSIPULINA.RU
nserver:    dns1.ru-tld.ru.
nserver:    dns2.ru-tld.ru.
state:     REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED
person:    Private Person
registrar:   ACTIVE-RU
admin-contact: https://active.domains/whoisfb/tsipulina.ru
created:    2021-05-07T14:06:42Z
paid-till:   2022-05-07T14:06:42Z
free-date:   2022-06-07
source:    TCI
Last updated on 2021-05-08T00:56:31Z
домен:     TSIPULINA.RU
сервер:    dns1.ru-tld.ru.
сервер:    dns2.ru-tld.ru.
статус:    ЗАРЕГИСТРИРОВАН, ДЕЛЕГИРОВАН, НЕ ВЕРИФИЦИРОВАН
владелец:   Private Person
регистратор:  ACTIVE-RU
форма связи:  https://active.domains/whoisfb/tsipulina.ru
создан:    2021.05.07 17:06:42 MSK
оплачен до:  2022.05.07 17:06:42 MSK
дата удаления: 2022.06.07
источник:   TCI
Последнее обновление 2021.05.08 03:56:31 MSK

Основные параметры сайта tsipulina.ru

Whois.ru информация