Официальный WHOIS сервис
Информация о домене или IP

domain:    TECHNICS1210.RU
nserver:    ns1.backorder.ru.
nserver:    ns2.backorder.ru.
state:     REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED
org:      BackOrder.ru
registrar:   DOMAINSHOP-RU
admin-contact: https://whois.domainshop.ru/?c=technics1210.ru
reg-ch:    ACTIVE-RU
created:    2021-09-21T14:02:49Z
paid-till:   2022-09-21T14:02:49Z
free-date:   2022-10-22
source:    TCI
Last updated on 2021-09-25T04:01:31Z
домен:     TECHNICS1210.RU
сервер:    ns1.backorder.ru.
сервер:    ns2.backorder.ru.
статус:    ЗАРЕГИСТРИРОВАН, ДЕЛЕГИРОВАН, НЕ ВЕРИФИЦИРОВАН
организация:  BackOrder.ru
регистратор:  DOMAINSHOP-RU
форма связи:  https://whois.domainshop.ru/?c=technics1210.ru
reg-ch:    ACTIVE-RU
создан:    2021.09.21 17:02:49 MSK
оплачен до:  2022.09.21 17:02:49 MSK
дата удаления: 2022.10.22
источник:   TCI
Последнее обновление 2021.09.25 07:01:31 MSK

Основные параметры сайта technics1210.ru

Whois.ru информация