Официальный WHOIS сервис
Информация о домене или IP

domain:    TCINET.RU
nserver:    int2.ix.ru.
nserver:    int3.ix.ru.
nserver:    ns.msk-ix.ru.
state:     REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
org:      "The Technical center of Internet" Limited Liability Company
taxpayer-id:  7714417530
registrar:   RU-CENTER-RU
admin-contact: https://www.nic.ru/whois
created:    2009-07-06T20:00:00Z
paid-till:   2023-07-06T21:00:00Z
free-date:   2023-08-07
source:    TCI
Last updated on 2022-12-01T16:11:31Z
домен:     TCINET.RU
сервер:    int2.ix.ru.
сервер:    int3.ix.ru.
сервер:    ns.msk-ix.ru.
статус:    ЗАРЕГИСТРИРОВАН, ДЕЛЕГИРОВАН, ВЕРИФИЦИРОВАН
организация:  "The Technical center of Internet" Limited Liability Company
taxpayer-id:  7714417530
регистратор:  RU-CENTER-RU
форма связи:  https://www.nic.ru/whois
создан:    2009.07.07 00:00:00 MSD
оплачен до:  2023.07.07 00:00:00 MSK
дата удаления: 2023.08.07
источник:   TCI
Последнее обновление 2022.12.01 19:11:31 MSK

Основные параметры сайта tcinet.ru

Whois.ru информация