Официальный WHOIS сервис
Информация о домене или IP

domain:    SRO-MREA.RU
nserver:    ns1.hwfs.ru.
nserver:    ns6.hwfs.ru.
state:     REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED
org:      KAZU MEDIA LTD.
registrar:   DOMAINSHOP-RU
admin-contact: https://whois.domainshop.ru/?c=sro-mrea.ru
reg-ch:    REGRU-RU
created:    2022-06-21T14:06:21Z
paid-till:   2023-06-21T14:06:21Z
free-date:   2023-07-22
source:    TCI
Last updated on 2022-06-27T21:16:30Z
домен:     SRO-MREA.RU
сервер:    ns1.hwfs.ru.
сервер:    ns6.hwfs.ru.
статус:    ЗАРЕГИСТРИРОВАН, ДЕЛЕГИРОВАН, НЕ ВЕРИФИЦИРОВАН
организация:  KAZU MEDIA LTD.
регистратор:  DOMAINSHOP-RU
форма связи:  https://whois.domainshop.ru/?c=sro-mrea.ru
reg-ch:    REGRU-RU
создан:    2022.06.21 17:06:21 MSK
оплачен до:  2023.06.21 17:06:21 MSK
дата удаления: 2023.07.22
источник:   TCI
Последнее обновление 2022.06.28 00:16:30 MSK

Основные параметры сайта sro-mrea.ru

Whois.ru информация