Официальный WHOIS сервис
Информация о домене или IP

domain:    PIZZANYAM.RU
state:     REGISTERED, NOT DELEGATED, VERIFIED
person:    Private Person
registrar:   AAB-RU
admin-contact: https://aab.ru/admin_contacts.html
created:    2023-06-06T14:07:38Z
paid-till:   2024-06-06T14:07:38Z
free-date:   2024-07-07
source:    TCI
Last updated on 2023-06-06T22:31:30Z
домен:     PIZZANYAM.RU
статус:    ЗАРЕГИСТРИРОВАН, НЕ ДЕЛЕГИРОВАН, ВЕРИФИЦИРОВАН
владелец:   Private Person
регистратор:  AAB-RU
форма связи:  https://aab.ru/admin_contacts.html
создан:    2023.06.06 17:07:38 MSK
оплачен до:  2024.06.06 17:07:38 MSK
дата удаления: 2024.07.07
источник:   TCI
Последнее обновление 2023.06.07 01:31:30 MSK

Основные параметры сайта pizzanyam.ru

Whois.ru информация