Официальный WHOIS сервис
Информация о домене или IP

domain:    PITTER.RU
nserver:    ns1.privateperson.ru.
nserver:    ns2.privateperson.ru.
state:     REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
org:      Private Person
registrar:   SALENAMES-RU
admin-contact: https://partner.salenames.ru/contact_admin.khtml
created:    2015-07-29T14:12:25Z
paid-till:   2020-07-29T14:12:25Z
free-date:   2020-08-29
source:    TCI
Last updated on 2019-11-14T19:06:31Z
домен:     PITTER.RU
сервер:    ns1.privateperson.ru.
сервер:    ns2.privateperson.ru.
статус:    ЗАРЕГИСТРИРОВАН, ДЕЛЕГИРОВАН, ВЕРИФИЦИРОВАН
организация:  Private Person
регистратор:  SALENAMES-RU
форма связи:  https://partner.salenames.ru/contact_admin.khtml
создан:    2015.07.29 17:12:25 MSK
оплачен до:  2020.07.29 17:12:25 MSK
дата удаления: 2020.08.29
источник:   TCI
Последнее обновление 2019.11.14 22:06:31 MSK

Основные параметры сайта pitter.ru

Whois.ru информация