Официальный WHOIS сервис
Информация о домене или IP

domain:    MUZHIKIRU.RU
nserver:    adel.ns.cloudflare.com.
nserver:    clay.ns.cloudflare.com.
state:     REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED
person:    Private Person
registrar:   ACTIVE-RU
admin-contact: https://active.domains/whoisfb/muzhikiru.ru
created:    2021-07-27T14:37:24Z
paid-till:   2022-07-27T14:37:24Z
free-date:   2022-08-27
source:    TCI
Last updated on 2021-07-28T22:26:30Z
домен:     MUZHIKIRU.RU
сервер:    adel.ns.cloudflare.com.
сервер:    clay.ns.cloudflare.com.
статус:    ЗАРЕГИСТРИРОВАН, ДЕЛЕГИРОВАН, НЕ ВЕРИФИЦИРОВАН
владелец:   Private Person
регистратор:  ACTIVE-RU
форма связи:  https://active.domains/whoisfb/muzhikiru.ru
создан:    2021.07.27 17:37:24 MSK
оплачен до:  2022.07.27 17:37:24 MSK
дата удаления: 2022.08.27
источник:   TCI
Последнее обновление 2021.07.29 01:26:30 MSK

Основные параметры сайта muzhikiru.ru

Whois.ru информация