Официальный WHOIS сервис
Информация о домене или IP

domain:    LEARNO.RU
nserver:    ns81.domaincontrol.com.
nserver:    ns82.domaincontrol.com.
state:     REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED
org:      WizIQ, Inc.
registrar:   RU-CENTER-RU
admin-contact: https://www.nic.ru/whois
created:    2015-05-08T10:48:17Z
paid-till:   2021-05-08T10:48:17Z
free-date:   2021-06-08
source:    TCI
Last updated on 2020-06-04T15:36:34Z
домен:     LEARNO.RU
сервер:    ns81.domaincontrol.com.
сервер:    ns82.domaincontrol.com.
статус:    ЗАРЕГИСТРИРОВАН, ДЕЛЕГИРОВАН, НЕ ВЕРИФИЦИРОВАН
организация:  WizIQ, Inc.
регистратор:  RU-CENTER-RU
форма связи:  https://www.nic.ru/whois
создан:    2015.05.08 13:48:17 MSK
оплачен до:  2021.05.08 13:48:17 MSK
дата удаления: 2021.06.08
источник:   TCI
Последнее обновление 2020.06.04 18:36:34 MSK

Основные параметры сайта learno.ru

Whois.ru информация