Официальный WHOIS сервис
Информация о домене или IP

domain:    IZBUSHKA52.RU
nserver:    dns1.yandex.ru.
nserver:    dns2.yandex.ru.
state:     REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person:    Private Person
registrar:   R01-RU
admin-contact: https://partner.r01.ru/contact_admin.khtml
created:    2012-04-19T06:54:56Z
paid-till:   2020-04-19T07:54:56Z
free-date:   2020-05-20
source:    TCI
Last updated on 2019-06-24T14:16:31Z
домен:     IZBUSHKA52.RU
сервер:    dns1.yandex.ru.
сервер:    dns2.yandex.ru.
статус:    ЗАРЕГИСТРИРОВАН, ДЕЛЕГИРОВАН, ВЕРИФИЦИРОВАН
владелец:   Private Person
регистратор:  R01-RU
форма связи:  https://partner.r01.ru/contact_admin.khtml
создан:    2012.04.19 10:54:56 MSK
оплачен до:  2020.04.19 10:54:56 MSK
дата удаления: 2020.05.20
источник:   TCI
Последнее обновление 2019.06.24 17:16:31 MSK

Основные параметры сайта izbushka52.ru

Whois.ru информация