Официальный WHOIS сервис
Информация о домене или IP

domain:    CTM-YAR.RU
nserver:    ns1.hwfs.ru.
nserver:    ns6.hwfs.ru.
state:     REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED
org:      KAZU MEDIA LTD.
registrar:   OPENPROV-RU
admin-contact: https://www.openprovider.ru/products/domain-registration/whois/ 
created:    2020-02-19T14:00:31Z
paid-till:   2021-02-19T14:00:31Z
free-date:   2021-03-22
source:    TCI
Last updated on 2020-02-20T03:16:36Z
домен:     CTM-YAR.RU
сервер:    ns1.hwfs.ru.
сервер:    ns6.hwfs.ru.
статус:    ЗАРЕГИСТРИРОВАН, ДЕЛЕГИРОВАН, НЕ ВЕРИФИЦИРОВАН
организация:  KAZU MEDIA LTD.
регистратор:  OPENPROV-RU
форма связи:  https://www.openprovider.ru/products/domain-registration/whois/
создан:    2020.02.19 17:00:31 MSK
оплачен до:  2021.02.19 17:00:31 MSK
дата удаления: 2021.03.22
источник:   TCI
Последнее обновление 2020.02.20 06:16:36 MSK

Основные параметры сайта ctm-yar.ru

Whois.ru информация