Официальный WHOIS сервис
Информация о домене или IP

domain:    100LM.RU
nserver:    ns1.backorder.ru.
nserver:    ns2.backorder.ru.
state:     REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED
org:      BackOrder.ru
registrar:   OPENPROV-RU
admin-contact: https://www.openprovider.ru/products/domain-registration/whois/ 
reg-ch:    ACTIVE-RU
created:    2020-09-18T14:01:18Z
paid-till:   2021-09-18T14:01:18Z
free-date:   2021-10-19
source:    TCI
Last updated on 2020-09-19T12:01:33Z
домен:     100LM.RU
сервер:    ns1.backorder.ru.
сервер:    ns2.backorder.ru.
статус:    ЗАРЕГИСТРИРОВАН, ДЕЛЕГИРОВАН, НЕ ВЕРИФИЦИРОВАН
организация:  BackOrder.ru
регистратор:  OPENPROV-RU
форма связи:  https://www.openprovider.ru/products/domain-registration/whois/
reg-ch:    ACTIVE-RU
создан:    2020.09.18 17:01:18 MSK
оплачен до:  2021.09.18 17:01:18 MSK
дата удаления: 2021.10.19
источник:   TCI
Последнее обновление 2020.09.19 15:01:33 MSK

Основные параметры сайта 100lm.ru

Whois.ru информация