Официальный WHOIS сервис
Информация о домене или IP

domain:    1000DECORS.RU
nserver:    huxley.ns.cloudflare.com.
nserver:    liv.ns.cloudflare.com.
state:     REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person:    Private Person
registrar:   RU-CENTER-RU
admin-contact: https://www.nic.ru/whois
created:    2023-03-22T14:04:36Z
paid-till:   2024-03-22T14:04:36Z
free-date:   2024-04-22
source:    TCI
Last updated on 2023-03-29T00:26:30Z
домен:     1000DECORS.RU
сервер:    huxley.ns.cloudflare.com.
сервер:    liv.ns.cloudflare.com.
статус:    ЗАРЕГИСТРИРОВАН, ДЕЛЕГИРОВАН, ВЕРИФИЦИРОВАН
владелец:   Private Person
регистратор:  RU-CENTER-RU
форма связи:  https://www.nic.ru/whois
создан:    2023.03.22 17:04:36 MSK
оплачен до:  2024.03.22 17:04:36 MSK
дата удаления: 2024.04.22
источник:   TCI
Последнее обновление 2023.03.29 03:26:30 MSK

Основные параметры сайта 1000decors.ru

Whois.ru информация